Fish Oil

  • Fish Oil
  • Fish Oil
  • Fish Oil
  • Fish Oil
  • Fish Oil
服用方法 需要预防或患有心脏病高血压风险 的患者每天服用1,000毫克 高胆固醇或关节疼痛患者每天服用3,000毫克
主要成分 鱼油1,000毫克 内含二十碳五烯酸
(EPA)180毫克 二十二碳六烯酸
(DHA)120毫克
销售点 全国屈臣氏门店和药店
销售规格 2x100 + 30 capsules
  • Fish Oil
  • Fish Oil
  • Fish Oil
  • Fish Oil
  • Fish Oil

接收 Nutrimaster 资讯

如需退订请点击!

NUTRIMASTER OFFICIAL