Nutrimaster

31 สิงหาคม 2559

ลูกอายุ 3 ขวบ รู้สึกพัฒนาการเค้าช้ามาก และ ไม่ค่อยชอบทานข้าว จะทำยังไงดีคะ

พัฒนาการในวัยเด็กมักจะมี 2 ส่วนคือ 1.พัฒนาการทางกาย ซึ่งหมายถึงทักษะทางการเคลื่อนไหว การหยิบจับช้อนหรือหยิบอาหารเข้าปาก รวมไปถึงการเจริญเติบโตของร่างกาย น้ำหนักตัวอยู่ในเกณฑ์ปกติ 2.พัฒนาการทางสมองจะเป็นเรื่องของการเรียนรู้ ทักษะการแก้ไขปัญหา รวมถึงการแสดงออกทางอารมณ์ ซึ่งหากเด็กมีพัฒนาการทางร่างกายช้าควรเสริมอาหารด้วยกลุ่มของวิตามินรวม ที่ช่วยในการเจริญเติบโต ช่วยให้เจริญอาหารทำให้ได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วน ส่งผลให้การเจริญเติบโตของร่างกายสมวัย ส่วนพัฒนาการทางสมองนั้น สารอาหารที่จำเป็นสำหรับวัยนี้คืออาหารที่ให้ DHA สูง ซึ่งเป็นกรดไขมันจำเป็นที่ด้จากการรับประทานปลาทะเล โดย DHA จะไปช่วยเสริมสร้างเนื้อเยื่อสมอง เพิ่มประสิทธิภาพในการจดจำและเรียนรู้
ขอบคุณที่มา : -

รับข่าวสารจาก NUTRIMASTER

ถ้าต้องการยกเลิกรับข่าวสารกรุณาคลิ๊ก !!

NutriMaster Official