Nutrimaster

15 สิงหาคม 2559

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในท้องตลาดที่มีส่วนประกอบเหมือนหรือใกล้เคียงกัน จะมีประสิทธิภาพเหมือนกันหรือไม่

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถึงแม้จะมีส่วนประกอบที่เหมือนกัน แต่ประสิทธิภาพย่อมไม่เท่าเทียมกันเพราะขึ้นอยู่กับคุณภาพของวัตถุที่นำมาใช้ ส่วนประกอบที่มีคุณภาพสูง จะมีการรับรองโดยสถาบันที่เป็นที่ยอมรับระดับโลก ถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยย่อมให้ผลที่น่าเชื่อถือกว่าส่วนประกอบจากแหล่งทั่วไปที่ไม่ผ่านการรับรอง
ขอบคุณที่มา : -

รับข่าวสารจาก NUTRIMASTER

ถ้าต้องการยกเลิกรับข่าวสารกรุณาคลิ๊ก !!

NutriMaster Official