Nutrimaster

15 สิงหาคม 2559

หากต้องการเห็นผลเร็ว สามารถรับประทานในปริมาณสูงๆได้หรือไม่

ส่วนใหญ่แล้วแนะนำให้รับประทานตามขนาดที่แนะนำไว้ในแต่ละผลิตภัณฑ์ซึ่งบางผลิตภัณฑ์ไม่ควรรับประทานในปริมาณที่สูง เพราะร่างกายก็ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หมด แต่ในบางผลิตภัณฑ์สามารถเพิ่มขนาดในปริมาณที่สูงได้ตามความต้องการของร่างกาย ต้องพิจารณาแต่ละผลิตภัณฑ์และแต่ละบุคคลด้วย
ขอบคุณที่มา : -

รับข่าวสารจาก NUTRIMASTER

ถ้าต้องการยกเลิกรับข่าวสารกรุณาคลิ๊ก !!

NutriMaster Official