Nutrimaster

15 สิงหาคม 2559

ทำไมต้องรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

เหตุผลหลักที่เราควรรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคือ ในภาวะปัจจุบัน ผู้คนส่วนมากไม่สามารถรับประทานอาหารได้ครบ5หมู่ตามความต้องการของร่างกาย และสัดส่วนของการรับประทานอาหารในแต่ละหมู่ยังไม่สมดุล ไม่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ ได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วน ทำให้เราได้รับสารอาหารบางชนิดมากเกินความจำเป็น และสารอาหารบางชนิดน้อยกว่าที่ร่างกายควรจะได้รับ เพราะพฤติกรรมการเลือกรับประทานเฉพาะสิ่งที่ชอบ การรับประทานอาหารเดิมซ้ำๆ รวมถึงการงดอาหารบางมื้อเช่นมื้อเช้า

ในบางสภาวะเช่น ช่วงที่ร่างกายทำงานหนัก เผชิญความเครียด ใช้สมองและความคิดมากกว่าปกติ หรือในวัยที่เพิ่มขึ้นอาจทำให้เราขาดหรือมีความต้องการสารอาหารบางกลุ่มที่มากกว่าปกติเพื่อให้ร่างกายทำงานได้ดียิ่งขึ้น ทนต่อสภาวะความเครียดได้ดีขึ้น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมอง ช่วยให้ร่างกายคงความแข็งแรง รวมทั้งลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วย จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเสริมสารอาหารที่จำเป็นเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย
ขอบคุณที่มา : -

รับข่าวสารจาก NUTRIMASTER

ถ้าต้องการยกเลิกรับข่าวสารกรุณาคลิ๊ก !!

NutriMaster Official